Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ART 1 tenzij door de partijen anders is overeengekomen vormen de hierin vervatte voorwaarden van de tussen koper en verkoper gestelde overeenkomst , niettegenstaande elk tegenstrijdig beding voorzien in de bestelbon of anders door de koper voorgelegde bescheiden

Art 2 De betaling van de facturen geschied binnen de 7 dagen na factuurdatum tenzij anders omschreven in de offerte.

Art 3 bij laattijdige betaling heeft de verkoper recht op en dit vanaf de eerste dag na de vervaldag en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging van de verkoper op een schadebeding die wordt vastgesteld op 20% van het nog openstaande bedrag met een minimum van 125 euro te vermeerderen met de verwijlintresten vanaf vervaldag ten belope van 12 ù op jaarbasis.

Art 4 alle klachten betreffende de uitgevoerde werken en facturen moeten ons binnen de zeven dagen en per aangetekende zending overgemaakt worden

Art 8 alle betwistingen betreffende tekortkomingen of vak gebreken zullen geoordeeld worden door de RECHTBANKEN te Antwerpen.

Art 9 De aanvaarding van deze factuur of offerte geldt als overeenkomst

Acties en kortingen tot wel 350 euro ontvangen?

Wij doen vaak acties om webdesign, grafische vormgeving, fotografie en copywriting aantrekkelijker te maken bij kleine ondernemingen! Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van onze acties!

Momenteel doen we een actie waarbij je 350 euro voordeel doet op een website! Bekijk deze hier.

Proficiat, je blijft op de hoogte van onze super kortingen!